Engagemang - Vi bryr oss om

Engagemang - I stort och smått

Vi engagerar oss i stort och smått. Vi arbetar för att minska vår påverkan på miljön. Men vi hjälper också till att på olika sätt bidra och hjälpa föreningar och organisationer lokalt.

Miljön - Våra barns framtid

Vi tro att vi kan påverka miljön med de val vi gör. Vi har valt att försöka använda tekniken för att dra ner på t ex resor som som påverkar miljön. Vi jobbar med att hitta produkter och leverantörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och vi försöker själva anamma tekniker som har positiv inverkan på miljön t ex Virtualisering.

Undomsverksamhet - Då är vi med och stödjer!

Vi är med och stödjer lokala föreningar som jobbar med undomsverksamhet. Vi tycker det är viktigt att våra barn och ungdomar har en meningsfull fritid och stödjer föreningar som tar ansvar och utvecklar. Vi stödjer idag:

Anderstorps Sportklubb logo Anderstorps Sportklubb
Anderstorps Simsällskap logo Anderstorps Simsällskap
Gislaved Sportklubb logo Gislaved Sportklubb