Christian slutar på Intechtell

Christian som varit anställd hos oss sedan 2015 har valt att sluta hos oss.

Christian Lundgren som varit anställd hos oss som säljare har valt att avsluta sin anställning hos oss. Christian kommer att arbeta som säljare av tvättsystem mot industrin.

Vi har tillsammans med Christian kommit överens om att han slutar hos oss 2018-01-31.

Christians uppgifter kommer tillsvidare att tas hand om Jan Berggren.

Vid frågor kontakta Jan Berggren på 0371-250701 eller jan.berggren@intechtell.se